Zber

Nachádzate sa tu

Zber
MONITORING VÝNOSOV

SmartYield Pro™ je kompletný systém monitoringu výnosov a vytvárania úrodových máp.

Oproti svôjmu predchodcovi je zameraný na presnejší zber informácii, ľahkú inštaláciu a čo je najdôležitejšie, jednoduchosť kalibrácie a prevádzky ktorú si osvedčí každý.
 

Vyberte si z kvantimetra alebo úrodových máp.