Vypínanie výsevných sekcií cez GPS

Nachádzate sa tu

Systémy pre vypínanie výsevných sekcií cez GPS
AccuRow™, OmniRow®, OmniSeed™


AccuRow™

Systém vypínania výsevu cez GPS

Systém pre vypínanie výsevných sekcií cez GPS AccuRow, Vám dopomôže k väčšej efektivite a nárastu výnosov. Vďaka zamedzeniu presevov a vynechávok navýšite svoju výnosnosť a zjednodušíte zber. 

Hlavné výhody:

 • Automatická kontrola vypínania a zapínania výsevných sekcií cez GPS eliminuje vynechávky a prekryvánie čím zefektívňuje prácu a šetrí peniaze
 • Možnosť vypínania až 16 sekcií ktorých presnosť záleží na presnosti GPS prijímača, od jednej sekcie a 2,5 cm presnosti až po viac radové vypínanie cez EGNOS
 • Nastavteľná funkcia look ahead s automatickou kompenzáciou rýchlosti  sa jednoducho prispôsobí daným okolnostiam na úvrati, čím sa zamedzí kríženie riadkov pri otáčaní
 • Bezproblémová pripojiteľnosť cez CANbus s akýmkoľvek navigačným prístrojom Raven
 • Rýchlejšia a presnejšia sejba s menšími stratami a únavou obsluhy

Nižšie náklady od základov

Osivo je jeden z najdôležitejších a najdrahších vstupov. Pri systéme automatického vypínania výsevných sekcií sa úspora na osive nachádza medzi 4-10%. Automatické vypínanie radov zaručuje uzatváranie a otváranie pre každý jeden rad. Hlavná výhoda je na úvratiach, pri nájazdoch na ňu a obchádzaní prekážok ako aj pri nepravideľne tvarovanom pozemku. Rovnako je tu možnosť označenia si lokality ktorá nemá byť zasiata (podmočené lokality a pod.)

Jednoduché nastavenie a prevádzka      

Systém AccuRow™ je priamo napojený do navigačného prístroja Raven, ktorý je jednoducho nastaviteľný a ovládateľný. Spustením práce môžete doslova začať siať.  Hranice pozemku, lokality bez sejby sú jednoducho použiteľné zatiaľ čo kompenzácia rýchlosti sa prispôsobuje automaticky bez zásahov obsluhy. Systém je možné použiť na väčšine sejačiek. Inštalácia je jednoduchá a dá sa uplatniť aj na sejačky s asistenciou vzduchu a na pôvodné elektrické spojky. Vďaka týmto výhodám získate návratnosť investícií v oveľa kratšom čase.

Systém je použiteľný s navigačným prístrojom Cruizer II, rovnako aj v presnosti RTK.

OmniRow®

Presná kontrola nad populáciou

OmniRow® je pokročilý systém riadenia výsevu s ktorým máte možnosť ovládať jednotlivé dávky pre každý rad alebo sekciu. Pre čo najpresnejší výsev, je RTK presnosť štandardom vďaka ktorej maximalizujte presnosť.

Hlavné výhody:

 • Pokroková hydraulická spojka s integrovaným snímačom otáčok kľuky pre kontrolu výsevu riadku alebo sekcie
 • Variabilná sejba pre jednotlivé rady alebo sekcie
 • Monitoring výsevných radov v reálnom čase, minimum presevu a vynechávok
 • Kompatibilita s továrensky inštalovanými ale aj dodatočne dokúpenými spojkami a hancími motormi, kompatibilita aj s existujúcimi zariadeniami
 • Mnohonásobná konfigurácia pre rôzne formy výsevu
 • Možnosť sledovania až dvoch odrôd naraz 
 • Patentovaná rozteč semien pre maximálne výnosy
 • Ručné diaľkové ovládanie umožňuje jednoduché spustenie a kalibráciu z kabíny

RTK modem Slingshot

Možnosť využitia modemu Slingshot® pre príjem RTK korekcií. Vďaka Slingshotu získate bezkonkurenčné vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie prostredníctvom mobilnej siete, nepretržitý signál s prenosom dát a prístup pre pomoc na diaľku od tímu servisných pracovníkov.

OmniRow® je kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami Raven:

 • Envizio Pro™
 • Envizio Pro II®
 • Envizio Pro XL™
 • Slingshot®

OmniSeed™

Mimoriadne presná sejba hustosiatych plodín

OmniSeed™ je najpokrokovejšia forma sejby hustosiatych obilnín s asistenciou vzduchu ktorá znižuje presevy a vynechávky.

Hlavné výhody:

 • Pokroková hydraulická spojka s integrovaným snímačom každého zásobníka pre kontrolu výsevu riadku alebo sekcie
 • Integrovaný systém sledovania upchatia AgTron™
 • Ultrazvukové snímače hladiny zásobníka pre presnejšie sledovanie
 • Ukazovateľ otvorenia veka
 • Kalibrácia
 • Ovládanie viacerých graulovaných a kvapalných produktov súčasne
 • K dispozícií sady na dodatočnú inštaláciu
 • Monitorovanie prítlaku informuje o meniacich sa podmienkach pôdy
 • Jednoduchý záznam dát a obsluha
 • Možnosť použitia systému AccuBoom™ pre riadenie aplikácie kvapalín

Jednou z mnohých výhod je možnosť jednoduchého ovládania asistencie vzduchu. Už nepotrebujete vychádzať z kabíny. Všetky zmeny v nastavení si spravíte jednoducho na ďialku prostredníctvom konzoly.

OmniSeed ™ je kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami Raven:

 • Envizio Pro XL™
 • Viper Pro™
 • Slingshot® modem pre RTK presnosť