Kvantimeter

Nachádzate sa tu

SmartYield Pro

Zbierajte údaje od začiatku do konca

Farmári ktorý po prvý krát inštalovali systém kvantimetra SmartYield Pro, boli ohromení akou jednoduchosťou a rýchlosťou sa dá systém nainštalovať. Systém bol rozsiahlo testovaní na viac ako 16 000 ha s konečnou presnosťou presahujúcou 97%.

Výrobcovia, ktorí testovali systém SmartYield Pro chválili jednoduchú kalibráciu a priestorové prednosti systému. Analýza dát po zbere spolu s použitím ostatných systémov Raven je najväčšou výhodou tohto kvantimetra ktorý porovnávali s inými výrobcami.

Hlavné výhody:

  • Bezkontaktný optický senzor so svahovou kompenzáciou zaisťuje presnejšie údaje o výnose, jednoduchšiu kalibráciu a rýchlejšie spustenie
  • Zobrazenie hodnôt kg/ha a vlhkosti v reálnom čase
  • Užívateľské konfigurácie
  • Rýchle zmeny a upravenie kalibračných hodnôt
  • AccuHeader™ automaticky vypne sekcie v už zozbieranej ploche pre správny výpečet výnosov
  • Predpríprava pre bezdrôtový prenos dát cez Slingshot®

Možnosť využitia modemu Slingshot® pre príjem RTK korekcií. Vďaka Slingshotu získate bezkonkurenčné vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie prostredníctvom mobilnej siete, nepretržitý signál s prenosom dát a prístup pre pomoc na diaľku od tímu servisných pracovníkov.

Systém SmartYield™ je kompatibilný s nasledujúcimi poľnými počítačmi a bezdrôtovými technológiami:

  • Envizio Pro™
  • Envizio Pro II®
  • Envizio Pro™ XL
  • Slingshot®